Kanaga 
Holistisch helen

Holistisch helen

Kanaga is een therapeutisch centrum. Binnen dat centrum houden wij ons bezig met een holistische 

benadering van het helen van mensen. Gezond zijn en gezond blijven.

Kanaga

 

Een hulpvraag heeft altijd een mix van fysieke, emotionele en mentale componenten.

Het beste (snelste) resultaat wordt bereikt door op alle fronten in te zetten.

PNI en Orthomoleculaire kennis wordt primair ingezet op de fysieke componenten. Psyche- en Hypnotherapie wordt ingezet op de emotionele en mentale componenten. De aanpak wordt ondersteund door energie behandelingen.

Contact via email:

 

Peter van Zalm tel: 023-5248874

Ben Alink

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is vervaardigd, is het niet geheel uitgesloten dat de geboden informatie, door welke oorzaak dan ook, niet geheel juist is. Noch Kanaga, noch de medewerkers aan deze website persoonlijk, aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voorvloeiend uit het gebruik ervan.